IT-bubblan var en av de stora börskrascherna i modern tid och ledde till att många ifrågasatte internetbolagens giltighet. Efter en enorm framtidstro som ledde till en övervärdering av företag med inriktning på IT kom verkligheten ikapp och värdet rasade med miljardbelopp över hela marknaden. Det fick investerarna att för ett ögonblick bli mer försiktiga när det kommer till att lägga pengar i IT-företag. Snart skulle det dock visa att internet och IT verkligen var en framtidsbransch – så länge förväntningarna låg i linje med vad som var realistiskt. Idag kan vi titta tillbaka på IT-bubblan som en viktig lärdom både när det gäller vad som gick snett och hur det har påverkat branschen idag.

Man using his computer late into the night.

Internets stora framsteg i mitten av 1990-talet gick ingen obemärkt förbi – allra minst riskkapitalisterna och entreprenörerna. Programmerarna och IT-entreprenörerna fick idéer som rörde internet och hur det bäst gick att uppnå dess enorma potential. I normala fall krävs det mycket arbete, en grundläggande sund affärsplan samt bevis på åtminstone några tillgångar för att en investerare ska bli intresserad. Det var inte fallet under IT-boomen. Riskkapitalisterna och investerarbolagen var så oroliga för att gå miste om potentiella intäkter att de lastade in många miljoner dollar i företag som endast hade ett avlägset löfte som affärsplan.

Det ledde till att idérika IT-entreprenörer fick massor av pengar att göra av med under en kort tid. Det ledde snabbt till en extravagant livsstil som knappast gynnade affärsverksamheten. Det bästa exemplet på det är kanske Boo.com som på många sätt symboliserar eran. Det var ett svenskt företag med säte i London som startade upp en sida för handel på nätet. Även om idén i sig var god lyckades de inte omvandla den till dess fulla potential och det blev inte bättre av att ägarna la en väsentlig del av budgeten på Concorde-resor och champagne.

Till slut skedde det oundvikliga. Marknaden insåg att företagen mest hade byggt luftslott och aktierna rasade. Idag finns inte samma osäkerhet på marknaden. Även de mest visionära internetföretagen måste visa upp verkliga resultat för att värderas högt på börsen. Det har lett till en hårdare kontroll av såväl företagens bokföring som dess affärsidéer.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *